Loading...

DIT!ZORG:

Samen Sterk!

Door het bundelen van onze krachten en expertise te delen kunnen wij nauw samenwerken waardoor wij een multi-disciplinaire aanpak bieden en wij de klant een zo breed mogelijk zorgaanbod kunnen bieden.

Bij DIT!zorg staat het belang van de cliënt centraal en streven we naar participatie in de maatschappij voor iedereen.

Dit alles vanuit een gemoedelijke en veilige sfeer. Zowel op het gebied van jongeren als volwassenen hebben wij veel te bieden.

Onze visie

Extra zorg en begeleiding voor mensen die vastlopen in de maatschappij

Onze gespecialiseerde medewerkers hebben kennis van de beperkingen van de cliënt en nemen hun verantwoordelijkheid in een gepaste begeleiding. Zij hebben daarbij vooral oog voor wat wel goed gaat. Niet de beperkingen, maar de mogelijkheden staan centraal.

Vanuit dat uitgangspunt wordt er gewerkt aan leerdoelen om de cliënten zo goed mogelijk te laten participeren in de maatschappij. Daarbij zal waar mogelijk doorstroom of uitstroom naar reguliere arbeid en/of zelfstandigheid in het dagelijkse leven een streven zijn.

Zorgplan

Voor iedere cliënt een persoonlijk plan!

Voor iedere cliënt binnen DIT!zorg is er een individueel zorgplan. Wanneer er met meerdere personen uit één gezin wordt gewerkt dan werken we met ‘één gezin, één plan’. Samen met de cliënt worden er doelen geformuleerd om tijdens de begeleiding mee aan de slag te gaan.

Een zorgplan wordt afgestemd met Centrum Jeugd en Gezin (CJG), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of Wet Langdurige Zorg (WLZ). We vinden het belangrijk om transparant te werken zodat er een duidelijk begeleidingstraject uitgestippeld kan worden.

Zo nodig zal er afstemming zijn met scholen, wijkteams en andere zorgaanbieders om in het belang van de cliënt een zo eenduidig mogelijke aanpak te hanteren.

Mail ons direct

DIT!zorg:

Compleet in multidisciplinaire zorgverlening

Wie zijn wij?

We stellen ons graag even voor

Marleen Peters

Innergo Bijzonder Begeleiden

Innergo is een zorgorganisatie gericht op Bijzonder Begeleiden. Daarbij is de begeleiding van specifieke doelgroepen een specialisme van de organisatie. Met name autisme, AD(H)D en Licht Verstandelijk Beperkt (LVB) zijn veel voorkomende diagnoses waar de begeleiding van Innergo zich op richt.

Inner stamt af van het woord innerlijk. Tijdens de begeleiding wordt er uit gegaan van de innerlijke kracht van de persoon.  Ieder mens bezit van nature bepaalde krachten, iets waar iemand goed in is. Door extra aandacht te besteden aan de innerlijke kracht, wordt deze vergroot en versterkt. Vanuit deze ontwikkeling is er voldoende draagkracht om buiten de comfortzone te treden en te gaan voor ontwikkeling. Go betekend letterlijk vertaald  gaan.

Volg ons via Sociale Media of mail ons voor meer info! Je kunt ook op het logo klikken om direct naar de website te gaan!

Thijs Verhoeven

Doovre dagbesteding

Voor onze doelgroep is het vaak moeilijk passend werk te vinden, waar aandacht is voor hun problematiek en tegelijkertijd ruimte is om echt te werken. Bij Doovre kunnen zij in een vertrouwde omgeving ontdekken waar zij goed in zijn, wat ze leuk vinden om te doen, maar ook waar ze zich nog in kunnen ontwikkelen. Doovre biedt een kleinschalige en rustige werkomgeving, waardoor onze werkers zich veilig voelen, plezier in hun werk hebben en zich ook nuttig kunnen maken binnen verschillende werkvelden.

Tevens kan door het aangeboden arbeidstraject zoals vormgegeven binnen Doovre de stap naar de reguliere arbeidsmarkt verkleind worden. Dit doordat het aanleren van werkvaardigheden en sociale vaardigheden centraal staat in ons dagbestedingsproject.

Volg ons via Sociale Media of mail ons voor meer info! Je kunt ook op het logo klikken om direct naar de website te gaan!

Contact opnemen

Wil je meer informatie ontvangen over onze diensten?

Vul dan het formulier in, wij nemen dan contact met je op. Alvast bedankt!

Verzend bericht